Energy Medicine


مصاحبه تصویری 24


Description

 

You are here:

اطلاعیه در مورد سایت

با عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی بازدیدکنندگان محترم

در چند هفته اخیر وب سایت دکتر دوستداری بعلت راه اندازی بخش انگلیسی زبان سایت و برطرف نمودن پاره ای از مسائل فنی بخصوص مشکلی که برای بازکنندگانی که از برنامه Internet Explorer جهت بازدید استفاده می کردند پیش آمده بود، به حالت تعلیق در آمده بود که به لطف خدا برطرف شد.

از این پس می توانید از آدرس www.Doustdary.ir برای مراجعه به سایت استفاده نمایید. همچنین در آینده ای نزدیک بخش انگلیسی زبان سایت نیز انشا الله آغاز بکار خواهد کرد که بزودی اعلام خواهد شد.

این سایت با مرورگر Mozilla FireFox بیشترین سازگاری را دارد برای مشاهده بهتر محتویات سایت می توانید از این مرورگر استفاده کنید.

آزمايش پايلوت از اثر گرمازايي انرژي تراپي اختصاصي

آزمايش پايلوت از اثر گرمازايي انرژي تراپي اختصاصي

الف


محل اجراي طرح: مطب دكتر مهدي دوستداري

دستگاههاي بكار رفته: دوربين مادون قرمز با حساسيت0/01 درجه

افراد شركت كننده: دكتر مهدي دوستداري . محسني گركاني

نتايج طرح: در نتيجه عمليات انرژي تراپي، حرارت بالاي 40 درجه ثبت شد

تحليل نتايج وتشريح فرايند عمليات وسيستم گرماساز: حرارت ايجاد شده در عمليات درماني موجب سرعت بخشيدن به تغيرات اثر انرژي در بهبود ساختماني و فيزيولوژيكي سلولي وبافتي ميشود. اين حرارت با حرارتهاي ايجاد شده توسط تركيبات عناصر وموادشيميايي وامواج الكتريكي و الكترومنيتيكي و عوامل گرمازاي فيزيكي و شيميايي وگرماي حاصل از سوخت تفاوت داشته و گرماي توليد شده با تركيبات انرژي موجود، در مجموع ساختمان سلولي و درنتيجه بافت وعضو مربوطه را به سمت مقاومت بيشتر وكارايي بالاتر وسلامتي كاملتر سوق ميدهد. در واقع گرماي ايجاد شده همخوان با ساختار بدن بوده و در شخص انرژي گيرنده احساس سوختن يا عدم تحمل ايجاد نميشود.

ادامه مطلب...

چند نكته در مورد انرژي درماني تخصصي

1- بدن ما داراي قالبي از انرژيست كه تا اعماق اجزاء سلول و مولكول گسترده شده وشامل سه بخش عمده مي باشد. الف)- انرژي عمومي بيروني يا هاله وچاكراء ب)- انرژي مياني يا واسطه اي ج)- انرژي اختصاصي دروني وپايه اي.

2- انرژي بيروني كه به اصطلاح هاله وچاكراء مي گويند تا هاله اي از اطراف بدن را فرا گرفته و در نقاطي مركزيت پيدا مي كند كه به آن چاكراء مي گويند. چاكراها منبع ذخيره انرژي بيروني بوده و شارژ وتامين انرژي بخش مربوطه را بعهده دارند.

3- انرژي بيروني داراي غلظتي مشابه با انرژي كيهاني وطبيعي بوده ولي چاكراء از انرژي پرفشارتر با چگالي بيشتري تشكيل شده كه سيستم هالوكرامي در بدن انرژيكي را كنترل مي كند.

4- انرژي مياني با غلظتي چند برابر انرژي بيروني وهالوگرامي ارتباط بين انرژي بيروني را با دروني برقرار مي سازد. انرژي مياني از يك طرف به انرژي بيروني و از طرف ديگر به انرژي دروني وپايه اي ارتباط داشته و با ايجاد پلي ارتباطي مي تواند بخشي از انرژي تخصصي دروني را تامين نمايد.

ادامه مطلب...

مشخصات ويژه انرژي تخصصي دكتر دوستداري

انرژي تخصصي ما مشخصات ويژه اي دارد كه ذيلا به آن مي پردازيم:

1- با ورود به سلول و اجزاء سلول از جمله هسته وكروموزومها ، روي انرژي دروني و تخصيص يافته سلولها تاثير مي گذارد.

2- بر اساس نياز هر سلول به نوع انرژي اختصاصي آن تنظيم مي شود.

3- با غلظتي چندين برابر تا چند هزار برابر انرژي اختصاصي طبيعي موجود، تخصيص پيدا كرده و وارد سلول مي شود.

4- با ورود خود انرژيهاي ناهمگون وتخريب شده را خارج نموده وانرژي اختصاصي را با چندين برابر غلظت و شدت طبيعي در ساختمان سلول وارد مي كند.

ادامه مطلب...

تفاوت انرژي دكتر دوستداري با ديگر روش هاي انرژي درماني

چند تفاوت و يك تشابه در سيستم انرژي درماني اختصاصي ما و انرژي درماني موجود و متعارف

1- فرق اساسي و پايه اي بين سيستم انرژي درماني تخصصي ما و روشهاي آموزشي از جمله ريكي و ... كه به هاله و چاكراء و انرژي كيهاني نگاه كرده وعمل مي كند اين است كه در سيستم متعارف انرژي درماني، درمانگر از انرژي كيهاني جهت رفع نواقص و اعوجاجات هاله وچاكراء عمل كرده و با تامين و پاكسازي هاله ها ومراكز شبكه ها و خازنها(چاكراء)، در تعادل انرژي وسامان دادن به انرژي بدن تلاش كرده و درصدي در درمان بيماريها موثر خواهند بود ولي در روش انرژي درماني تخصصي و دروني ما، ابتدا سلول و اجزاء سلول درعضو بيمار توسط انرژيهاي خيلي تخصيص يافته و خالص شده در سيستم انرژي ساز ما تاثير مي گيرد و سپس بافت و بعد ااز آن عضو مربوطه توسط سيستم انرژي ساز تخصصي ما از انرژي دروني اختصاصي كامل مي گردد و در ادامه سيستم هاله و چاكراء به تبعيت از بهبود انرژي هاي دروني، سازماندهي و طبيعي خواهد شد.

ادامه مطلب...

صفحه 6 از 7

Joomlart