Energy Medicine

You are here:

مطالبي راجع به دكتر دوستداري و نحوه درمان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

آقاي دكتر مهدي دوستداري پزشك(M.D) وصاحب مهارت انرژي درماني تخصصي با ويژگي (D-PURE-S .I .E.T ) مي باشند.

اثرات انرژي ايشان خارق العاده و قوي بوده ودر درمان بسياري از بيماريهاي صعب العلاج ولاعلاج با درصد بالا موفق مي باشند.

اثر انرژي تخصصي وي بر روي بيماريهاي ميگرن آرتروز آسم- ديسكوپاتي- آرتروئيد روماتوئيد- نارسايي قلب- تنگي دريچه اي قلب- ام اس آ.ال.اس- لوپوس- بهجت- پمفيگوس ميوپاتي ايدز- سرطانها-و... بسيار بالا و در بعضي از بيماريها نزديك به صد درصد مي باشد.

جلسات درماني انرژي تراپي ايشان به سه مرحله پايه اي- تكميلي- نگهدارنده تقسيم ميگردد. در مرحله پايه اي كه خيلي فشرده مي باشد، تقريبا بيماري خاموش شده و مقداري نيز بهبود مي يابد.در مرحله تكميلي درمان تا درصد بالا تكميل شده و در مرحله نگهدارنده درصد بهبودي ايجاد شده حفظ و ماندگار مي شود.

مرحله پايه اي در بيماريهاي ساده 8 الي 12 جلسه ودر بيماريهاي سخت 25 الي 45 جلسه (سانس انرژي) مي باشد.

حداقل تاثيرانرژي تخصصي ما، طي جلسات پايه اي در بيماريهاي ميگرن: 75% و در سرطانها 25% الي35% از لحاظ كمي وكيفي مي باشد.

دكتر دوستداري توان پذيرش 200 بيمار از ساده تا سخت را در روز دارند ولي در صورتي كه بيماريها خيلي سخت باشد حدود 50 بيمار را مي توانند تحت انرژيهاي خيلي سنگين قرار دهند.

ايشان حدود 50 دستيار توانمند و ماهر از پزشكان و افراد تحصيلكرده دارند كه در صورت نياز مي توانند هر كدام با تاثيرتي مشابه تاثيراتي كه انرژي ایشان خواهد داشت به مداواي بيماران بپردازند.

ايشان در طي 14 سال حدود بيست هزار بيمار از انواع بيماريها را تحت درمان با انرژي تخصصي قرار دادند و طبق آمار درماني در مطب شخصيشان، از بين كساني كه مراحل درمان را تكميل كردند در بيماران ميگرني حدود 97% و بيماران ديسكوپاتي و آرتروز حدود 90% ودر بيماران با بيماريهاي خود ايمن مثل آرتروئيد روماتوئيد و ام.اس و بهجت بيش از 70% و در انواع سرطانها بيش از 50% اثرات معنادار درماني بوجود آمد.

تقريبا تمامي بيماران با بيماريهاي ام اس وآ.ال.اس و آرتروز و ديسكوپاتي كه در مراحل ابتدايي مراجعه نمودند نتايج درماني بالا يي را گرفتند و عود مجدد در آنها به ندرت گزارش شد.

 

دي، پيور. اس-آي-اي-تيD-PURE-S .I .E.T : تكنيك انرژي درماني دروني تخصصي اكسيري درمان كننده و منحصر به فرد و قدرتمند دكتر دوستداري

D: دوستداري PURE: ناب و خالص - S: Special يا تخصصي - I: Internal يا دروني - E: انرژي درماني - T: Technique تکنیک

PURE: { P: Powerful يا قدرتمند - U: Unique يا منحصر به فرد - R: Restorative يا شفادهنده - E: ٍElixir يا اكسيري}.

Joomlart